Impresum

Izdavač

Dječji vrtić Bajka Braće Radića 170, 31410 Strizivojna Email: ravnateljica@djecjivrticbajka.hr

 

Glavni i odgovorni urednik

 ravnateljica 

Ivana Šimić, bacc.praesc.educ.

 

Izrada internet stranice

Plavi link j.d.o.o., za usluge informacijskog društva,
Certise 41,
31400 Đakovo
domagoj@plavilink.hr