Lista reda prvenstva s rezultatima upisa u 2022./2023. pedagošku godinu

 

Tintilinići-mlađa jaslička skupina Hlapići-starija jaslička skupina Regoči-mješovita vrtićka skupina
Rbr. Šifra djeteta Rbr. Šifra djeteta Rbr. Šifra djeteta
1. 40/2022 1. 39/2022 1. 28/2022
2. 46/2022 2. 41/2022 2. 29/2022
3. 54/2022 3. 42/2022 3. 30/2022
4. 10/2022 4. 45/2022 4. 31/2022
5. 14/2022 5. 47/2022 5. 32/2022
6. 12/2022 6. 48/2022 6. 33/2022
7. 22/2022 7. 53/2022 7. 34/2022
8. 16/2022 8. 55/2022 8. 35/2022
9. 23/2022 9. 59/2022 9. 36/2022
10. 03/2022 10. 63/2022 10. 37/2022
11. 25/2022 11. 66/2022 11. 38/2022
12. 09/2022 12. 69/2022 12. 43/2022
13. 02/2022 13. 58/2022 13. 44/2022
14. 01/2022 14. 60/2022 14. 49/2022
15. 07/2022 15. 64/2022 15. 50/2022
Lista čekanja 16. 06/2022 16. 51/2022
1. 04/2022 17. 26/2022 17. 52/2022
2. 18/2022 18. 15/2022 18. 56/2022
3. 20/2022 19. 13/2022 19. 57/2022
Djeca koja do 01.09. neće navršiti 1.g 20. 24/2022 20. 61/2022
1. 08/2022 Lista čekanja 21. 62/2022
2. 17/2022 1. 19/2022 22. 65/2022
3 11/2022 2. 21/2022 23. 67/2022
4. 05/2022 24. 68/2022
25. 70/2022
26. 27/2022

 

Roditelj ima pravo prigovora na Listu u dijelu koji se odnosi na njegovo dijete u roku za podnošenje prigovora. Rok za podnošenje prigovora je 15 dana od dana objave rezultata, odnosno do 20.06.2022. godine.