Natječaj za prijem u radni odnos – pripravnik/ca

Natječaj za prijem u radni odnos za radno mjesto Odgojitelj/ica pripravnik/ca na određeno vrijeme na godinu, uz probni rad od tri mjeseca – puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

Za prijem u radni odnos odgojitelja kandidati moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete propisane člankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 133/97).

PRILOZI

Natjecaj-za-pripravnika-DV-Bajka Strizivojna