O nama

Dječji vrtić Bajka Strizivojna brine o najmlađim stanovnicima općine Strizivojna i  okolice. Organiziramo i provodimo programe njege, odgoja i naobrazbe, zdravstvene zaštite i prehrane za djecu od navršenih godinu dana života do polaska u školu.

 

 

Odgojne skupine

Dječji vrtić Bajka trenutno ima dvije odgojne skupine:

  • mješovitu jasličku skupinu i
  • mješovitu vrtićku skupinu.

 

 

Program

Program je ispunjen edukativnim i zabavnim sadržajima koji utječu na razvoj djece. U ponudi su nam 10-satni program i kraći program sa ručkom.

Kako provodimo dane u vrtiću?

  • od 05.30 do 08:30 sati okupljanje djece u odgojne skupine
  • od 08:30 do 09:00 sati doručak
  • od 09:00 do 10:00 sati planirana aktivnost
  • od 10:00 do 12:00 sati igre po vlastitom izboru djeteta / boravak na zraku
  • od 12:00 do 12:30 sati ručak
  • od 12:30 do 15:00 sati popodnevni odmor
  • 15:00 sati užina

 

 

Rad vrtića

U radu s djecom zaposlena su 4 odgojitelja.

Za unutarnju i vanjsku čistoću vrtića brine se jedna čistačica, a za hranu jedna kuharica.

Radno vrijeme vrtića je od 05:30 sati do 15:30 sati.