Dječji vrtić Bajka Strizivojna brine o najmlađim stanovnicima općine Strizivojna i  okolice. Organiziramo i provodimo programe njege, odgoja i naobrazbe, zdravstvene zaštite i prehrane za djecu od navršenih godinu dana života do polaska u školu.