OBAVIJEST KANDIDATIMA O ISPUNJAVANJU FORMALNIH UVJETA NATJEČAJA I DATUMU ODRĐŽAVANJA RAZGOVORA – odgojitelj/ica za podršku djeci s teškoćama

Na natječaju za prijem u radni odnos objavljen 10.05.2022. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna i mrežnoj stranici dječjeg vrtića Bajka Strizivojna www.djecjivrticbajkastrizivojna za radno mjesto odgojitelj/ica za podršku djeci s teškoćama, 1 izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme od 33 sata tjedno, kandidatkinje su ispunile formalne uvjete natječaja te će biti pozvane pristupiti razgovoru 26.05.2022. u prostorijama Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna, Braće Radića 170, u sljedećem terminu:

  1. Mateja Ribić 14:45
  2. Magdalena Ilišević 15:00