OBAVIJEST KANDIDATIMA O ISPUNJAVANJU FORMALNIH UVJETA NATJEČAJA I DATUMU ODRĐŽAVANJA RAZGOVORA – odgojitelj/ica

Na natječaju za prijem u radni odnos objavljen 26.10.2021. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna i mrežnoj stranici dječjeg vrtića Bajka Strizivojna www.djecjivrticbajkastrizivojna za radno mjesto odgojitelj/ica, 1 izvršitelj/ica – određeno puno radno vrijeme, kandidatkinje su ispunile formalne uvjete natječaja te će biti pozvane pristupiti razgovoru 16.11.2021. u prostorijama Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna, Braće Radića 170, u sljedećem terminu:

  1. Adela Vuković 10:30
  2. Ivona Omazić 10:45