Obavijest o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja i datumu održavanja razgovora ODGOJITELJ/ICA- PRIPRAVNIK/CA

Na natječaju za prijam u radni odnos objavljen 01.07.2021. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna i mrežnoj stranici dječjeg vrtića Bajka Strizivojna www.djecjivrticbajkastrizivojna za odgojitelj/ica – pripravnik/ca 1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme od godinu dana kandidatkinje su ispunile formalne uvjete te će biti pozvane pristupiti razgovoru 23.07.2021. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna, Braće Radića 170, u sljedećem terminu:

  1. Sanja Grizak 11:15 h
  2. Anamarija Šarić 12:15