Obavijest o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja i datumu održavanja razgovora ODGOJITELJ/ICA- PRIPRAVNIK/CA ODREĐENO

 

Natječaji, Odgoj i obrazovanje / 20.01.2021.

Na natječaju za prijam u radni odnos objavljen 05. siječnja 2021. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasne ploče Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna i mrežne stranice Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna www.djecjivrticbajka.hr,  za Odgojitelj/ica- pripravnik/ca na određeno vrijeme (do 31.08.2021. godine), uz probni rad od tri mjeseca – puno radno vrijeme– 1 izvršitelj/ica, kandidati su ispunili formalne uvjete te će biti pozvani pristupiti razgovoru s upravnim vijećem:

 

Redni broj Ime i prezime kandidata Vrijeme održavanja intervjua
1. MATEA BRICO 09:00
2. ANAMARIJA ŠARIĆ 09:20
3. DANIELA ŠAPINA 09:40
4. JANJA RADMAN 10:00

 

Kandidati koji nisu zadovoljili formalne uvjete natječaja:

  1. MONIKA VUKOVIĆ
  2. SANJA GRIZAK

 

Razgovor s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održat će se 26.01.2021. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna, Braće Radića 170, 31410 Strizivojna sukladno listi.

Kandidati će o vremenu razgovora biti obaviješteni telefonskim putem.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

UPRAVNO VIJEĆE

DJEČJEG VRTIĆA BAJKA STRIZIVOJNA