Obavijest o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja i datumu održavanja razgovora-stručni suradnik-pedagog/inja

Na natječaju za prijem u radni odnos objavljen 29.09.2021. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna i mrežnoj stranici dječjeg vrtića Bajka Strizivojna www.djecjivrticbajkastrizivojna za radno mjesto STRUČNI SURADNIK – PEDAGOG/INJA, 1 izvršitelj/ica -na neodređeno, 2 (dva) sata tjedno za rad u Dječjem vrtiću Bajka Strizivojna, kandidatkinje su ispunile formalne uvjete natječaja te će biti pozvane pristupiti razgovoru 25.10.2021. u prostorijama Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna, Braće Radića 170, u sljedećem terminu:

  1. Danijela Mađarac 11:00
  2. Zorica Pichler 11:15