Obavijest o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja i datumu održavanja razgovora-odgojitelj/ica-pripravnik/ca

Na natječaju za prijem u radni odnos objavljen 06.10.2021. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna i mrežnoj stranici dječjeg vrtića Bajka Strizivojna www.djecjivrticbajkastrizivojna za radno mjesto odgojitelj/ica-pripravnik/ca kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“– 1 izvršitelj/ica – određeno puno radno vrijeme, kandidatkinje su ispunile formalne uvjete natječaja te će biti pozvane pristupiti razgovoru 25.10.2021. u prostorijama Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna, Braće Radića 170, u sljedećem terminu:

  1. Dunja Perica 9:00
  2. Josipa Šimić 9:15
  3. Ivona Omazić 9:30
  4. Monika Aščić 9:45
  5. Brigita Vučković 10:00