Obavijest o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja i datumu održavanja razgovora za radna mjesta za potrebe provedbe projekta “Poslijepodne iz bajke”

Na natječaju za prijem u radni odnos objavljen 14.01.2022. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna i mrežnoj stranici dječjeg vrtića Bajka Strizivojna www.djecjivrticbajkastrizivojna za radna mjesta za potrebe provedbe projekta “Poslijepodne iz bajke” kandidati/kinje su ispunile formalne uvjete natječaja te će biti pozvane pristupiti razgovoru 28.01.2022. u zgradi Općine Strizivojna, Braće Radića 172, prema rasporedu koji se nalazi u privitku:

RASPORED