Obavijest o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja i datumu održavanja razgovora za radno mjesto odgojitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme

Na natječaju za prijem u radni odnos objavljen 14.01.2022. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna i mrežnoj stranici dječjeg vrtića Bajka Strizivojna www.djecjivrticbajkastrizivojna za radno mjesto odgojitelj/ica- na neodređeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica kandidatkinje su ispunile formalne uvjete natječaja te će biti pozvane pristupiti razgovoru 28.01.2022. u zgradi Općine  Strizivojna, Braće Radića 172, u sljedećem terminu:

Valentina Birtić 14:00