Obavijest o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja i datumu održavanja razgovora-zdravstveni voditelj/ica

Na natječaju za prijem u radni odnos objavljen 26.10.2021. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna i mrežnoj stranici dječjeg vrtića Bajka Strizivojna www.djecjivrticbajkastrizivojna za radno mjesto ZDRAVSTVENI VODITELJ, 1 izvršitelj/ica -na neodređeno, 2 (dva) sata tjedno za rad u Dječjem vrtiću Bajka Strizivojna, kandidatkinje su ispunile formalne uvjete natječaja te će biti pozvane pristupiti razgovoru 16.11.2021. u prostorijama Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna, Braće Radića 170, u sljedećem terminu:

  1. Mirjana Bešter 11:00
  2. Lucija Hren 11:15