Obavijest o izmjeni cijena 5/6 satnog programa u vrtiću

 

Na sjednici Općinskog vijeća Općine Strizivojna donesena je Odluka o mjerilima za utvrđivanje cijene usluga i načinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna 

Od nove pedagoške godine 2022./2023. mijenja se ekonomska cijena 5/6 satnog programa:

  • 1300,00 kn za 5/6-satni program sa ručkom za djecu jasličke dobi,
  • 1250,00 kn za 5/6 satni program sa ručkom za djecu vrtićke dobi.

Više informacija možete pročitati u samoj odluci koja se nalazi u prilogu

PRILOZI:

Odluka o mjerilima 2022.