Obavijest roditeljima o početku prijava za upis u program predškole

Mole se roditelji predškolaca ( djeca rođena od 1.travnja 2015. do 31.ožujka 2016.godine – školski obveznici) s područja Općine Strizivojna, koji nisu obuhvaćeni redovitim vrtićkim programom predškolskog odgoja, da ispune prijavnicu za upis u program predškole i da istu sa svim traženim dokumentima dostave u  DV BAJKA STRIZIVOJNA radi prijave djece u program predškole, svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 sati ili na email adresu vrtića: ravnateljica@djecjivrticbajkastrizivojna.hr . Prijavnica se nalazi u prilogu na kraju objave.

Program predškole je obvezni program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Prijave će se zaprimati od 23.11.2021. do 30.11.2021. godine a program predškole će trajati od 01.02.2022. do 31.05.2022. godine. Pohađanje predškole je besplatano.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

PRESLIKU RODNOG LISTA DJETETA

POTVRDE O PREBIVALIŠTU RODITELJA (PRESLIKE OSOBNE ISKAZNICE OBA RODITELJA)

LIJEČNIČKU POTVRDU O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM PREGLEDU IZ KOJEG JE VIDLJIVO DA JE DIJETE UREDNO PROCJEPLJENO

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U PROGRAM PREDŠKOLE D.V. BAJKA STRIZIVOJNA

Ukoliko dijete ima zdravstvene ili teškoće u razvoju, uz prijavu je nužno priložiti medicinsku dokumentaciju o istima.

 

RAVNATELJICA:

Valentina Birtić

PRILOZI:

zahtjev za upis u program predškole