U sklopu projekta “Poslijepodne iz Bajke” koji  financira Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda, operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, Dječji vrtić Bajka Strizivojna organizira predstavu „Naš zeleni svijet“  u izvedbi kazališta Smješko.

Predstava će se održati u srijedu u 15:30, besplatna je i namijenjena svoj djeci starijoj od 3 godine.

“Naš Zeleni svijet” je EKO edukativna predstava koja  na zanimljiv i zabavan način educira predškolsku djecu  o temama zaštite okoliša i prirode te pravilne reciklaže i ekologije. Predstava govori o reciklaži, kroz interaktivnu igru s djecom, uči djecu, prije svega o očuvanju prirode, što oni sami mogu učiniti kako bi bilo manje smeća, te kako reciklirati  nepotrebne stvari. Djeca u ovoj edukativnoj predstavi naučit će kako je nastala naša Planeta Zemlja, što su kiše i kako je nastao prvi život. No, naša predivna Planeta Zemlja treba našu pomoć… Ljudi su napravili previše smeća i stalno zagađuju našu Planetu zemlju.. Naučimo zajedno s Planetom Zemljom sve o odvajanju otpada! Predstava koja djeci na pristupačan način pokazuje i uči mališane kako odvajati otpad i kakve sve vrste otpada za reciklažu postoje.

Režija: Jelena Hadži –Manev

Glumi:Barbara Vicković/Mirta Zečević