Privremena lista upisa djece u pedagošku godinu 2021./2022.

OBAVIJEST ZA RODITELJE

 

Pregledom pristigle dokumentacije izrađen je Prijedlog upisne liste koju je Povjerenstvo utvrdilo na temelju dostavljenih potvrda i dokaznica.

 

Novoupisana djeca u redoviti  odgojno-obrazovni program Vrtića:

 

REDNI BROJ ŠIFRA BROJ BODOVA
1. 04-2021 32
2. 05-2021 32
3. 06-2021 32
4. 13-2021 31
5. 02-2021 25
6. 08-2021 25
7. 10-2021 25
8. 12-2021 25
9. 14-2021 21
10. 11-2021 20
11. 01-2021 15
12. 03-2021 7
13. 07-2021 5
14. 15-2021 5

 

Djece koja nisu stekla uvjete za upis u program vrtića su:

  • 09-2021 prema članku 22 Pravilnika o upisu djece i ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna

 

Rok za prigovor na rezultate upisa je 3 dana od dana objave istih na oglasnoj i mrežnoj stranici dječjeg vrtića. Prigovor se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna koje je dužno odluku o prigovoru donijeti u zakonskom roku.

 

Ravnateljica DV “Bajka“ Strizivojna:

Valentina Birtić