Produljeno radno vrijeme vrtića- Projekt “Poslijepodne iz bajke” UP.02.2.216.0198

 

Naziv projekta: „Poslijepodne iz bajke“

UP.02.2.2.16.0198

Nositelj projekta: Općina Strizivojna

Partner: Dječji vrtić Bajka Strizivojna

Vrijednost projekta: 2.528.567,87 kn

EU sufinancira: 2.528.567,87 kn (100% iznosa)

U projekt će biti uključeno 30 djece

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Trajanje projekta 20 mjeseci: od 23.12.2021. do 23.08.2023. godine

 

U Dječjem vrtiću Bajka Strizivojna u Strizivojni redovni program za djecu rane i predškolske dobi  provodi se od 5:30 – 15:30.

Od  01.02.2022. godine  provodi se produljeni poslijepodnevni odgojno-obrazovni rad:

-od ponedjeljka do petka u vremenu od 15:30-20:30

– subotom u vremenu od 9:00-17:00.

Kontakt: www.djecjivrticbajka.hr

tajnistvo@djecjivrticbajka.hr

031/300-602

Braće Radića 170

31410  Strizivojna

 

Provođenjem ovog projekta DV Bajka u suradnji s Općinom Strizivojna ostvaruje sljedeće ciljeve:

  1. Povećanje uravnoteženosti poslovnog i privatnog života roditelja vrtićke djece kroz produljenje radnog vremena: Produljenje radnog vremena vrtića omogućit će provedbu odgojno obrazovnih programa u poslijepodnevnim satima, što će roditeljima djece omogućiti bolju ravnotežu između poslovnog i privatnog života.
  2. Unaprjeđenje odgojno-obrazovnog programa ranog i predškolskog odgoja: Za djecu će se organizirati posebni pedagoški programi:
    • znanstvene radionice za djecu (iz područja informatike, biologije, matematike i robotike)
    • radionice stranog jezika (engleski i njemački jezik), sportske igraonice (nogomet, tenis, trčanje i rukomet) te književne i dramske radionice, a organizirat će se i izvanučioničke aktivnosti. Navedene radionice/igraonice omogućit će djeci razvijanje kognitivnih i društvenih vještina od najranije životne dobi, čime će se postaviti dobri temelji za njihov budući mentalni i emocionalni razvoj.

Za potrebe pružanja usluge produljenog  radnog vremena vrtića zaposlit će se 4 odgojitelja/ice (zaduženi/e za poslove njege, skrbi, odgoja, naobrazbe te socijalne i zdravstvene zaštite djece koja koriste usluge produljenog boravka) te 1 odgojitelj/ica za podršku djeci s teškoćama u razvoju (zadužen/a za pružanje podrške djeci s teškoćama u razvoju). Zaposlit će se 1 edukacijski/a rehabilitator/ica, zadužen/a za provođenje habilitacije i rehabilitacije djece s teškoćama u razvoju, čime se pospješuje njihov mentalni i emocionalni razvoj te integracija u društvo, 1 zdravstveni/a voditelj/ica, zadužena/e za provedbu mjera zdravstvene zaštite, higijene i pravilne prehrane te 1 psihog/inja zadužen/a za praćenje mentalnog razvoja djece i usmjeravanje odgojitelja/ica. Stručno-pedagoško osoblje bit će zaposleno za 82,5% radnog vremena, osim psihologa/inje koji će biti zaposlen/a na 20% radnog vremena. Povećanu kvalitetu usluge produljenog boravka u vrtiću osigurat će i zapošljavanje tehničkog osoba 1 spremača/ice, 1 domara/ice te 1 vozača/ice na 82,5% radnog vremena. Spremač/ica će osiguravati čistoću prostorija i okoliša vrtića, domar/ica će se brinuti o tehničkom održavanju objekta dok će vozač biti zadužen za transport djece i osoblja.

Projekt “Poslijepodne iz bajke” provodi Općina Strizivojna u partnerstvu s Dječjim vrtićem Bajka, a kroz njega se osigurava produljeno radno vrijeme vrtića, posebni programi i potrebna didaktičku opremu za 30 djece rane i predškolske dobi. Projektom se tako pridonosi stvaranju uvjeta za uravnoteženiji poslovni i obiteljski život mladim obiteljima na području općine Strizivojna, stvarajući preduvjete za njihov ostanak u općini.