OBAVIJEST KANDIDATIMA O ISPUNJAVANJU FORMALNIH UVJETA NATJEČAJA I DATUMU ODRĐŽAVANJA RAZGOVORA – ODGOJITELJ/ICA NA NEODREĐENO

Na natječaju za prijam u radni odnos objavljen 01.07.2021 godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna www.djecjivrticbajkastrizivojna za radno mjesto odgojitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca, kandidatkinje su ispunile formalne uvjete te će biti pozvane pristupiti razgovoru 23.07.2021. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna, Braće Radića 170, u sljedećem terminu:

  1. Irena Barić 10:00 h
  2. Monika Markotić 10:15 h
  3. Ivana Žajdlik 10:30 h